Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę 3R Sp. z o.o. Sp. k., prowadzącą działalność w Warszawie, ul Szeligowska 75A, 01-320 Warszawa, NIP: 5223032620, REGON: 361841576, KRS: 0000564400.

DLA KUPUJĄCYCH na stronie reseler.eu

1)      Wszystkie ceny podane na stronie są cenami końcowymi tzw. brutto (zawierają podatek VAT).

2)      Zamówienia możesz złożyć na 3 różne  sposoby :

a)      poprzez witrynę

b)      poczta elektroniczną

c)      telefonicznie:  500-679-600, 500-345-700

3)      W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny REseler.eu pomiędzy klientem a konsultantem wirtualnym prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

4)      3R Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych.

5)      Składając zamówienie w sklepie internetowym, telefonicznie, emailem, lub listownie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży, jest moment odbioru zamówionego towaru przez klienta od naszego dostawcy (kuriera DHL).

6)      W czasie korzystania z serwisów należących do 3R Sp. z o.o. Sp. k.  możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

7)      3R Sp. z o.o. Sp. k.  nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników swoich serwisów.

8)      Dane osobowe podane do 3R Sp. z o.o. Sp. k.  przy okazji wysyłania komentarzy dotyczących serwisu. są dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę. 3R Sp. z o.o. Sp. k.  nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

9)      Większość zleceń wykonywana jest zdalnie przez Internet, dzięki czemu oferowane usługi otrzymujesz w bardzo korzystnych  cenach.
Nowe produkty

Brak nowych produktów.